om föreningen

Klubbregler

Om Föreningen

Nyköpings judoklubb bildades (år 1968) och idag är vi 150 medlemmar, Vi ger kurser i både judo, Brasiliansk jiu-jitsu , Aikido , Yoga för människor i alla åldrar, Se under länken Vem kan träna där står det mer om är åldersgränsen. Föreningen flyttade nyligen till Eskilstunavägen 7 (Gamla Arla byggnaden).

Våra värderingar

Ömsesidig respekt och hänsyn är en självklarhet, vare sig man tränar judo, jiu-jitsu eller aikido. Disciplin och fasta regler är lika viktigt. Att vi bara tränar och utövar våra arter i träningslokalen och på tävlingar är lika självklart som att skolgårdar och mötesplatser definitivt är fel platser. 

Verksamhetsmål

Viktiga mål för föreningen:

 • Breddfokus. Klubben ska fokusera på såväl nybörjare som avancerade, även om det i framtiden kommer att finnas möjlighet för viss satsning för de som har talang och vilja.
 • Stabil medlemsbas. nyköpings bushidoföreningen vill behålla sina befintliga medlemmar och eventuellt öka medlemsantalet i hanterbar takt så att klubben kan tillhandahålla tränare.
 • Hög träningskvalitet.
 • Finansiell stabilitet.

Nyköping BushidoFörening– Klubbpolicy

Nyköping BushidoFörening verksamhetsidé är att bereda alla i närområdet möjlighet till judo eller Ju-jutsu.

Denna policy gäller för Nyköping BushidoFörening (”klubben”), i dess lokaler och i samband med respresentationsaktiviteter för klubben som tävlingar, träningar i annan lokal mm.

Varje medlem skall ges tillfälle för att få denna policy presenterad, i skriftlig eller muntlig form.

Varje medlem skall följa denna klubbpolicy, eventuellt avsteg från policy kan innebära uteslutande ur klubben, vilket beslutas av klubbens styrelse. Varje medlem skall också verka för att policyn följs.

Droger och andra stimulerande medel

Tobak

Tobak är en centralstimulerande drog som enligt lag ej får säljas till ungdomar under 18 år. I klubben följer vi den åldersgränsen och vuxna skall iakttaga återhållsamhet i samband med föreningens verksamhet, speciellt i kontakten med barn och ungdomar.

Alkohol

Enligt svensk lag gäller 18 år som förtäring av alkohol. Alkohol är en drog och därför förekommer den inte i föreningens ordinarie verksamhet. Där verksamhet riktar sig mot barn och ungdomar under 18 år gäller total avhållsamhet från alkohol. Vid andra aktiviteter i föreningens namn gäller återhållsamhet.

Narkotika och andra droger

Narkotika, och liknande preparat, är förbjudet enligt lag och det gäller även inom klubbens verksamhet.

Dopningspreparat

Dopningspreparat är ett otillåtet medel och får inte förekomma i någon form inom klubbens verksamhet.

Etik och moral

Integration/segregation

Ingen skall nekas tillträde till föreningens verksamhet beroende på kön, sexuell läggning, politisk åsikt, etnicitet eller funktionshinder om det inte på något sätt äventyrar säkerheten inom klubbens verksamhet.

Våld

Alla skall känna trygghet. Våld eller pennalism accepteras inte i klubben.

Mobbning

Ingen mobbning för förekomma inom klubbens verksamhet.

Värderingar

Klubben skall kännetecknas av följande värderingar:

 • Respekt för varandra
 • Respekt för dojo-regler
 • Ödmjukhet
 • Roligt att utöva 
 • Känn dig välkommen
Medlemsregler

Det finns ett antal regler kopplat till utövandet av judo, jiu jitsu och aikido.

Dels finns det
 • uppföranderegler
 • regler kopplade till kast och träning
 • tävlingsregler
De lokala uppföranderegler som Nyköpings Bushidoförening har är följande:
 • Du skall alltid hälsa (buga) när Du går in eller ut ur dojon (träningslokalen).
 • Du skall även hälsa på Din träningspartner före och efter träningen.
 • Lämna aldrig dojon utan att meddela instruktören om orsaken.
 • Du skall vara uppmärksam på det instruktören visar och säger.
 • Du skall bara träna det instruktören visar.
 • Du skall inte göra motstånd och hålla emot när Din träningspartner skall öva in en teknik.
 • Du skall hjälpa till så att Din träningspartner lär sig så bra som möjligt.
 • Du skall inte vara överlägsen mot Din träningspartner även om Du är tekniskt skickligare. Hjälp Din träningspartner i stället.
 • Du skall aldrig prova någon svår teknik på en som är mindre skicklig än Du själv.
 • Du skall aldrig försöka göra tekniker som är för avancerade för Ditt kunnande. Instruktören avgör när Du är mogen.
 • Du skall respektera Din träningspartners signal om att ge upp (avklappning). Släpp omedelbart Ditt grepp.
 • Dina finger- och tånaglar skall vara rena och kortklippta.
 • Du skall även ha en hel och ren gi (träningsdräkt) och vara ren själv.
 • Du skall aldrig lära ut eller demonstrera tekniker på annan plats än i dojon.

Ingen Aikido denna termin ! Ny adress Nytorget 7 61138 Nyköping ( Sunlight)

Om ni är intresserad av att prova på fyll i formuläret längst ner på startsidan så återkommer vi med svar om det finns plats i någon grupp judo eller BJJ. Med Vänlig Hälsning / Nyköpings Bushidoförening